Varför bildades föreningen?

Annedalsföreningen bildades en tid efter andra världskriget, 1939 till 1945,  i likhet med cirka 14 andra likvärdiga föreningar i Göteborg.

De inkallade soldaterna från Göteborg var under beredskapen huvudsakligen förlagda längs Sverigegränsen i Dalsland, Värmland och Norrland men även i Helsingborg 1941. Under denna tidsperiod växte vänskapen och förtroendet till sig mellan soldaterna.

När de efter kriget blev hemförlovade ville Göteborgarna, i likhet med söderkisarna i Stockholm, behålla sin exeptionellt goda kamratliga vänskap. Därför bildades föreningar typ Föreningen Gamla Annedalspojkar. Liknande föreningar bildades i Gamlestaden, Haga, Krokslätt, Landala, Lindholmen, Majorna, Masthugget, Kvarnberget, Gårda, Otterhällan, Redberget, Kviberg, Bergum och Vega.

Några år efter föreningarnas bildande var det naturligt att flickorna från dessa stadsdelar också gick med i föreningarna eller bildade egna liknande föreningar. Vår förening består sedan lång tid tillbaks av både kvinnor och män som alla har intresse för för vår förening.

 

Rivningshysterin på 1960 och 1970 talen engagerade våra medlemmar

Några år efter bildandet av nämnda föreningar bestämde Sveriges regering och riksdag om byggandet av bostäder enligt Miljonprogrammet i Sveriges städer. Det gick ut på att gammalt skulle rivas och nytt skulle byggas. Om detta talas mycket även idag. I Annedal med Föreningen Gamla Annedalspojkar blev detta ett glödhett ämne att diskutera och att engagera sig mot. Vårt hus från 1876 räddades undan rivningarna på 60-talet, dock mer av en slump än av föreningens insatser. Andra fastigheter som finns kvar från denna tid är de  röda tegelhusen på Carl Grimbergsgatan, typ Bankhusen och Robert Dickssons Stiftelse,  f.d. Epidemisjukhuset, f.d. Barnbördshuset och Annedalsseminariet.

Däremot lyckades Föreningen Gamla Hagapojkar med vår förenings hjälp att rädda stadsdelen Haga.

 

Loppmarknader lade grunden till vårt Museum

Loppmarknader finansierade vår föreningen fram till 1996. Vi hade en loppmarknad på hösten och en på våren. Attraktiva inventareier, från loppmarknaderna, stoppades undan för att bli stomme i vår kommande museiverksamhet. Idag är museiverksamheten och bokade visningar en sammanhållande del i vår förening.

 

”Arbetsgruppen för Annedalshuset” ser framåt och verkar för en urban bygdegård i stadsmiljö med begreppen historia, hållbarhet och utveckling sedan 2014.