Kontakter

Föreningen Annedalspojkar och -flickor

Brunnsgatan 14, 413 12 Göteborg

Org nr 85 72 03- 4018

Museet Guidning Eva Svensson 073- 6220861 eva.svensson3@comhem.se
 — װ — Nancy Lindström 073- 7231351 nancy.lindstrom@annedalspojkar.se
. . . .
Styrelse Carl Nilsson 070- 5860506 carl.e.nilsson@telia.com
Kassör Björn Björstäckt 070- 8133644 bjorn.bjorstackt@annedalspojkar.se
Sekreterare Charlotte Bouveng 070- 8473989 cbouveng@hotmail.com
Ledamöter Nancy Lindström 073- 7231351‬ .
— װ — Birgit Modh 070- 9916862 .
— װ — Ingvar Broberg 070- 5495571 .
— װ — Staffan Claeson 070- 7508129 .
— װ — Lars Jadelius 076- 1257189 .
— װ — Totte Wiberg 076- 8262917 .
Valberedning Göran Palmgren 070- 4619442 .
— װ — Anders Svensson 076- 3288740 .
— װ — Marianne Barrby ‭070- 9589827 .
Revisorer Elisabeth Kihlén 070- 9535947‬ .
— װ — Eva Svensson 073- 6220861 .
. . . .
Arb. grp. Annedalshuset Birgit Modh 070- 9916862
— װ — Eva Svensson 073- 6220861
Ombyggnads ansvariga Staffan Claeson 070- 7508129
— װ — Lars Jadelius 076- 1257189
— װ — Birgit Modh 070- 9916862
Annedals historia Birgit Modh 070- 9916862 .
Arkivarie Nancy Lindström 073- 7231351 .
— װ — Inga- Lill Olsson 073- 9341029 .
Trädgård Ulla Johansson 073- 6792930 .
Fest Nancy Lindström 031- 479247 .
— װ — Siv Olofsson 070- 3952304 .
— װ — Barbro Strid 031- 7952446 .
Webbansvarig Carl Nilsson 070- 5860506 .
Foto Webbsidor Nancy Lindström 073- 7231351 .