Museivärd Våren 2018

Datum Museivärd Museivärd Museivärd Museivärd
14-jan Lars Ekstrand Majvor Bergsman Nancy Lindström Siv Olofsson
. 0705-264224 031-414992 073-723 13 51 070-3952304
21-jan Eva Svensson Helen Stendahl Björn Björstäckt Göran Palmgren
. 073-622 08 61 076-255 75 89 070-813 36 44 0704-619442
28-jan IngaLill Olsson Hasse Olsson Ingvar Broberg Barbro Strid
. 031-826123 031-826123 070-549 55 71 031-7952445
04-feb Birgit Modh Eva Svensson Anders Svensson Carl Nilsson
. 070-9916862 073-622 08 61 076-328 87 40 0705-860506
11-feb Mikko Mäkinen Ulla Björck Jan Svensson Barbro Svensson
. 031-267954 070-6787068 070-373 84 44 0705-208640
18-feb IngaLill Olsson Hasse Olsson Ingvar Broberg Barbro Strid
. 031-826123 031-826123 070-549 55 71 031-7952445
25-feb Mildred Andersson Eva Svensson Anders Svensson Göran Palmgren
. 0707-409471 073-622 08 61 076-328 87 40 0704-619442
04-mars Birgit Modh Lotta Bouveng Lillemor Öhman Carl Nilsson
. 070-9916862 070-847 39 89 072-017 20 57 0705-860506
11-mars Totte Wiberg Marianne Barrby Nancy Lindström Siv Olofsson
. 076-826 29 17 070-958 98 27 073-723 13 51 070-3952304
18-mars Mildred Andersson Göran Palmgren Jan Svensson Barbro Svensson
. 0707-409471 0704-619442 070-373 84 44 0705-208640
25-mars Lars Ekstrand Majvor Bergsman Björn Björstäckt Elisabeth Kihlén
. 0705-264224 031-414992 070-813 36 44 070-953 59 47
08-apr IngaLill Olsson Hasse Olsson Ingvar Broberg Barbro Strid
. 031-826123 031-826123 070-549 55 71 031-7952445
15-apr Birgit Modh Eva Svensson Anders Svensson Carl Nilsson
. 070-9916862 073-622 08 61 076-328 87 40 0705-860506
22-apr Mikko Mäkinen Ulla Björck Lotta Bouveng Lillemor Öhman
031-267954 070-6787068 070-847 39 89 072-017 20 57
29-apr Carl Nilsson Helen Stendahl Björn Björstäckt Elisabeth Kihlén
0705-860506 076-255 75 89 070-813 36 44 070-953 59 47
06-maj Totte Wiberg Marianne Barrby Jan Svensson Barbro Svensson
076-826 29 17 070-958 98 27 070-373 84 44 0705-208640
13-maj Lars Ekstrand Majvor Bergsman Nancy Lindström Siv Olofsson
0705-264224 031-414992 073-723 13 51 070-3952304
20-maj Mikko Mäkinen Helen Stendahl Lotta Bouveng Lillemor Öhman
. 031-267954 076-255 75 89 070-847 39 89 072-017 20 57
Om du inte kan närvara på din egen tid -byt med   någon annan i schemat!
En annan möjlighet är att höra med Åke Persson med mobil nr 073-4266573, om att ersätta dig.